تارنمای خبری امرداد
مرور رده

شاهنامه

در امرداد 457 چاپ شد:

بازنویسی یا بازآفرینی

ساده‌نویسی ادبیات کهن برای کودکان‌ونوجوانان به دو شیوه انجام می‌شود: بازنویسی و بازآفرینی. هر دو شیوه زیرمجموعه‌هایی نیز…

گناه دیگر ضحاک

جمشید در چندپنجاه سال، تمدن بشری را پی‌ریزی می‌کند و فراخور نیاز جامعه‌ی آن روز بشر و با توجه به صنوف مورد نیاز آن زمان،…
در امرداد 455 چاپ شده است:

ناگزیری سرنوشت

اورهان پاموک، رُمان‌نویس ترکیه‌ای، آوازه‌ای جهانی دارد. او در سال 2006 میلادی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبیات شد. کم‌وبیش…
از سوی پژوهشکده علوم تاریخی با همکاری دانشگاه‌های گرجستان و راجشاهی بنگلادش برگزار شد:

بررسی گسترش نفوذ شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیایی

پژوهشکده علوم تاریخی و گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، با همکاری دانشگاه گرجستان و دانشگاه راجشاهی از کشور بنگلادش در روز…