تارنمای خبری امرداد
مرور رده

شاهنامه

در امرداد 437 چاپ شده است

آزادگی و سرسپردگی

در شاهنامه دو تَن از دلاوران و نامداران را می‌شناسیم که در برابر آزمونی یکسان قرار می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند به…