لوگو امرداد

شاهنامه

همزمان با جشن مهرگان

گروه موسیقی فیوژن «شهپر» به سرپرستی و خوانندگی محسن مرعشی؛ دوشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۲ خورشیدی، همزمان آیین مهرگان، کنسرت خ...

دوره‌ی نخست ویژه‌ی کودکان و نوجوانان

جشنواره‌ی طراحی مد و لباس شاهنامه (جمشا)،  دوره‌ی نخست (ویژه‌ی کودکان و نوجوانان) با آرمان بال‌و‌پر دادن به ذهن نوآور...

در امرداد 473 بخوانید:

اگر بپرسیم: راه‌وچاره‌ای می‌شناسید تا کوچولوهایی را که هنوز خواندن بَلد نیستند، یا یکی‌دو کلاس بیش‌تر سواد ندارند، با...

در امرداد 471 بخوانید:

سرگذشت چکیده‌وار مانی در شاهنامه، پرسش‌ساز است و لغزش‌هایی تاریخی‌ و اندیشگی‌ دارد که نادیده گرفتنی نیست. ناگزیر باید...

نخستین نشست آموزش شاهنامه‌شناسی پنجشنبه 15 تیرماه برگزار می‌شود. سازمان جوانان زرتشتی تهران به آگاهی می‌رساند دوره‌ی ...

هماورد «شاهنامه وخانواده» به کوشش هفته‌نامه‌ی امرداد به زودی برگزار می‌شود. منبع هماورد مجموعه‌ی 11 جلدی «شاهنامه کود...

در امرداد 469 بخوانید:

انتشار کتابی دانشورانه از دکتر کبری تکلوبیغش درباره‌ی یکی از داستان‌های شاهنامه، روشنگر نکته‌های بسیاری است. عنوان کت...

گزارش تصویری

آیین بزرگداشت فردوسی، حماسه‌سرای پارسی با سخنرانی دکتر مهربان پولادی به همراه رونمایی از نسخ باارزش شاهنامه، در موزه ...

به کوشش موسسه‌ی فرهنگی پالیز فرهنگ و فرزانگی

هجدهمین بزرگداشت فردوسی، از سوی موسسه‌ی فرهنگی ادبی پالیز فرهنگ و فرزانگی در کاشان برگزار شد. هجدهمین بزرگداشت فردوسی...

ادامه‌ی نشست‌های شاهنامه‌خوانی زرتشتیان کرمان و نخستین نشست آن در سال ۱۴۰۲ در تالار آتشکده‌ کرمان برگزار شد. گات‌هاخو...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد