تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

روزشمار

امروز دی به‌دین ایزد بیست‌وسوم مهرماه زرتشتی، 17 مهرماه خورشیدی

پیمان سازش ایران و عثمانی

امروز دی ‌به‌دین ایزد از ماه مهر سال 3758 زرتشتی، پنجشنبه 17 مهرماه 1399 خورشیدی، هشتم اکتبر 2020 هشتم اكتبر سال 1746…
امروز ماه ایزد دوازدهم شهریورماه زرتشتی، هفتم شهریورماه خورشیدی

ولیعهدی برادر 9 ساله احمدشاه قاجار

امروز ماه ایزد از ماه شهریور سال 3758 زرتشتی، نَبُر، روز پرهیز از خوردن گوشت، آدینه هفتم شهریورماه 1399 خورشیدی، 28 آگست…
امروز خور ایزد و 11 شهریورماه زرتشتی، ششم شهریورماه خورشیدی

خور؛ خورشید بی‌مرگ و باشکوه

امروز خور ایزد از ماه شهریور سال 3758 زرتشتی، پنجشنبه ششم شهریورماه 1399 خورشیدی، 27 آگست (اوت) 2020 میلادی ایزد خور…