تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

زرتشت

به مناسبت 5 دیماه ، سالگرد درگذشت اشوزرتشت

چنین رفت زرتشت

در روزگارانی بس دور، آن زمان که پدران ما ایستاده بودند و آینده‌ای دور و دراز را از دریچه اندیشه خویش جستجو…
به بهانه‌ی ششم فروردین‌ماه؛ زاد روز یگانه پیامبر آریایی

زرتشت؛ جهان آبستن ظهور توست

زرتشت برایمان چه آورده‌ای؟ مگر از فراز کدام کوه می‌‌آیی که این‌چنین کفش‌های پر از خستگی‌ات…
چکامه‌ای برای پیام‌آور نیکی؛

زرتشت ، نیک آیین روشن‌گر

به روز و روزگاری خوش، به هنگام بهاری خوش که گوشِ آسمان پر بود از بانگِ هزاری خوش پدید آمد به گردون گوهری برتر…