لوگو امرداد

زرتشت

موضوع وبینار جهانی با هومتا؛

وبینار جهانی با هومتا Ba_Humata  در نشست یکشنبه 16 امرداد ماه برابر با هفتم آگوست سال ۲۰۲۲  موضوعی را  همسو با اندیشه...

هرگاه به خورشید فكر می‌كنم و نور و حرارتش را می‌بینم و حس می‌كنم – و تو بگو كدامین روز است كه به...

به مناسبت 5 دیماه ، سالگرد درگذشت اشوزرتشت

در روزگارانی بس دور، آن زمان که پدران ما ایستاده بودند و آینده‌ای دور و دراز را از دریچه اندیشه خویش جستجو می&zw...

زرتشت پیامبر، مردی سترگ و یگانه‌ای بی‌مانند در تاریخ ادیان گیتی و راستگویی والاتبار و بی‌نظیری از دیدگ...

شاید شما توجه کرده‏‌اید که در نگاره‏‌های ترسیم‌‏شده از اشوزرتشت، این پیامبر بزرگ ایرانی عص...

به بهانه‌ی ششم فروردین‌ماه؛ زاد روز یگانه پیامبر آریایی

زرتشت برایمان چه آورده‌ای؟ مگر از فراز کدام کوه می‌‌آیی که این‌چنین کفش‌های پر از خستگی&zwnj...

نشر بَرسَم به چاپ رساند

«چنین نگفت زرتشت» در راستای آشنایی با زندگی‌ فردریش نیچه فیلسوف و نابغه‌ی آلمانی برگردان شده اس...

کتاب گاتها و دیگر بخش‌های اوستا و روش زندگی اشو زرتشت و پیروان وی  نشان می‌دهد که زندگی اشوزرتشت به شک...

اشو زرتشت از راه خرد، با اندیشه‌ی نیک، اهورامزدا را شناخت و از راه خرد، مردم را به همکاری و همگامی با اهورامزدا،...

چکامه‌ای برای پیام‌آور نیکی؛

به روز و روزگاری خوش، به هنگام بهاری خوش که گوشِ آسمان پر بود از بانگِ هزاری خوش  پدید آمد به گردون گوهری برتر &...

بارگذاری نوشتار بیشتر