لوگو امرداد

سازه‌ های کهن

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (16)

زمانی که حسن صباح، پیشوای اسماعیلیان ایران، در سده‌ی پنجم، بلندی‌های الموت را پناهگاه خود و پیرامونیانش کرد، آنجا دژی...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (15)

سازه‌های شگفت‌آور ایران اندک نیستند؛ سازه‌هایی که نشان از هوشمندی ایرانیان برای گذشتن از سد دشواری‌های زندگی دارند و ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (14)

در کاشان صدها خانه‌ی تاریخی هست که هر کدام در زیبایی و جلوه‌گری نمونه‌اند. در آن میان خانه‌ای می‌توان یافت که همه‌‌ی ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (13)

یکی از شگفت‌ترین دژهای ایران را باید در استان اردبیل دید؛ جایی که به قلعه‌ی آدم‌خورها آوازه دارد! اردبیلی‌ها به آن دژ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (12)

نیشابور هزاره‌هاست که پابرجا و تکیه‌زده بر تاریخی دور و دراز، یادآور یادمان‌های بسیار کهن و رخ‌دادهای پرشماری است که ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (11)

مراغه در استان آذربایجان شرقی، شهر سازه‌ها و نشانه‌های تاریخی است. مهرازی سازه‌های آن زیبا و از نمونه‌های برجسته‌ی هن...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (10)

آنچه اکنون در «دژ کنگلو»، در رشته کوه‌های البرز به‌جای مانده، بازمانده‌ی باستانی قلعه‌ای است که در برابر یورش تازیان ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (9)

رازگونگی سازه‌ای باستانی در شهرستان محلات، نام آن را بر سر زبان‌ها انداخته است. آنجا را «خورهه» می‌نامند؛ نامی بسیار ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (8)

اسفراین، در جنوب استان خراسان شمالی را باید از آن دست گستره‌هایی دانست که با رویدادهای تاریخ کهن ایران پیوندی ناگسستن...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (7)

داراب، در استان فارس، با تاریخی کهن و آکنده از یادمان‌های دیرینه، شناخته شده است. به هر سوی آن بنگریم نشانه‌ای از روز...

بارگذاری نوشتار بیشتر