لوگو امرداد

سازه‌ های کهن

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (20)

«سلطانیه» با ویژگی‌های کم‌مانندش، در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است. آنجا گنبدی بزرگ بر روی سازه‌ای زیباست که شکوفایی...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (19)

آثار و یادمان‌هایی که از ساسانیان به‌جا مانده است، ارزش والایی دارند و نمودار دوره‌ای پانصدساله از تاریخ این سرزمین ه...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (18)

سازه‌هایی که از ایران باستان به‌جا مانده است، حتا اگر در گذر از سده‌ها و هزاره‌ها آسیب دیده باشند، شُکوه و عظمتی دارن...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (17)

شمار گورستان‌های کهن در ایران فراوان است؛ گورستان‌هایی که اسکلت مُردگان چندهزار ساله در آن‌ها یافته شده است. اما یکی ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (16)

زمانی که حسن صباح، پیشوای اسماعیلیان ایران، در سده‌ی پنجم، بلندی‌های الموت را پناهگاه خود و پیرامونیانش کرد، آنجا دژی...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (15)

سازه‌های شگفت‌آور ایران اندک نیستند؛ سازه‌هایی که نشان از هوشمندی ایرانیان برای گذشتن از سد دشواری‌های زندگی دارند و ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (14)

در کاشان صدها خانه‌ی تاریخی هست که هر کدام در زیبایی و جلوه‌گری نمونه‌اند. در آن میان خانه‌ای می‌توان یافت که همه‌‌ی ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (13)

یکی از شگفت‌ترین دژهای ایران را باید در استان اردبیل دید؛ جایی که به قلعه‌ی آدم‌خورها آوازه دارد! اردبیلی‌ها به آن دژ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (12)

نیشابور هزاره‌هاست که پابرجا و تکیه‌زده بر تاریخی دور و دراز، یادآور یادمان‌های بسیار کهن و رخ‌دادهای پرشماری است که ...

شگفت‌ترین سازه‌های تاریخی ایران (11)

مراغه در استان آذربایجان شرقی، شهر سازه‌ها و نشانه‌های تاریخی است. مهرازی سازه‌های آن زیبا و از نمونه‌های برجسته‌ی هن...

بارگذاری نوشتار بیشتر