لوگو امرداد

شورای حل اختلاف زرتشتیان

انجمن زرتشتیان تهران، از همکیشان علاقه‌مند و دارای شرایط برای عضویت در شورای حل اختلاف دعوت کرد. بر اساس قانون افراد ...

انجمن زرتشتیان تهران از زرتشتیان دارای شرایط برای عضویت در شورای حل اختلاف زرتشتیان در تهران دعوت کرد. پیرو آگاهی‌رسا...

 رییس کل دادگستری استان کرمان در دیدار با هموندان شورای حل اختلاف زرتشتیان کرمان، ویژگی شوراهای حل اختلاف در جلوگیری ...

چهارمین شعبه شورای حل اختلاف زرتشتیان کشور در کرمان گشایش یافت. چهارمین شعبه شورای حل اختلاف زرتشتیان کشور در کرمان ...

بر پایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن‌های زرتشتیان یزد در راستای تکمیل هموندان شورای حل اختلاف زرتشتیان استان، از متقاضیان دارا...

شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان تهران از دوشنبه 21 تیرماه برای ارایه خدمت آغاز به‌کار می‌کند. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن ز...

احوال شخصیه به مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق شده و آن را اعمال و اجرا ‌کند، گف...

گزارش تصویری از

شعبه شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان با حضور مسوولان قضایی دادگستری استان تهران در انجمن زرتشتیان تهران گشایش یافت. آیی...

یادداشتی درباره‌ی احوال شخصیه زرتشتیان

احوال شخصیه را باید یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به تک تک افراد این جامعه دانست. مواردی مانند ازدواج، ارث، جدای...

بارگذاری نوشتار بیشتر