تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

شورای حل اختلاف زرتشتیان

یادداشتی درباره‌ی احوال شخصیه زرتشتیان

سپاسگزارم که تصویب نشد!

احوال شخصیه را باید یکی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به تک تک افراد این جامعه دانست. مواردی مانند ازدواج، ارث، جدایی و…