لوگو امرداد

صنایع دستی

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (20)

زمانی که نام صنایع دستی ایران به میان می‌آید، نام اراک درخشش ویژه‌ای دارد. این بخش از سرزمین ‌ما یکی از مرکزهای مهم و...

صنایع دستی در حال فراموشی ایران (19)

در بسیاری از شهرهای ایران صنعتِ دستی نمدمالی را می‌توان سراغ گرفت، اما در استان خراسان شمالی و در نزد تبارهای ترکمن، ...

 صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (18)

زمانی که هامون پُرآب بود، خولک‌بافی با آن دریاچه‌ی پیوندی ناگسستنی داشت. مردمان پیرامون هامون تا به یاد دارند خود و پ...

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (17)

کرمان به داشتن صنایع دستی، به‌ویژه گلیم و زیرانداز و فرش، نامدار است. نه‌تنها ایرانیان، بلکه بسیاری از مردم جهان که آ...

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (16)

آوازه‌ی بلوچ‌ها در ساخت صنایع دستی بیش از آن است که نیاز به شناساندن داشته باشد یا دلیل بخواهد. هنوز هم مردمان بلوچ ص...

 صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (15)

صنایع دستی ما پشتوانه‌ای از فن و دانش‌های بومی دارند که به‌گونه‌ای شنیداری (:شفاهی) و سینه‌به‌سینه از نسلی به نسل دیگ...

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (14)

هر صنعت دستی‌ای، در هر گوشه‌ای از ایران، سازگار با اقلیم و آب‌وهوای همان گستره است. در هر کجای جهان نیز به همین گونه ...

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (13)

از 10 هزارسال پیش تا کنون در مازندران صنعتی دستی‌ به کار می‌رود که خود مازنی‌ها به آن «چوتاشی» می‌گویند. این صنعت، کن...

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (12)

در شماری از استان‌های ایران، به‌ویژه در استان هرمزگان، استادانی سرگرم کاروپیشه هستند که دست‌بافت‌های آن‌ها از صنایع د...

صنایع دستی در خطر فراموشی ایران (11)

بایسته‌های زندگی، به‌ویژه گونه‌ی اقلیم و جغرافیای هر گستره‌ای، نه تنها بر آیین‌های آن پهنه و منطقه اثر دارد، بلکه ساخ...

بارگذاری نوشتار بیشتر