لوگو امرداد

میراث فرهنگی

بازارهای تاریخی ایران (5)

شیراز، در زمان پادشاهی زندیه، در اوج شکوفایی بود و پایتخت آن خاندان فرمانروا شناخته می‌شد. کریم‌خان زند این شهر را دو...

گِل‌نبشته‌ها‌ی (:الواح) هخامنشی بازگردانده‌شده از آمریکا با تدابیر امنیتی، شامگاه پنجشنبه ۳۰ شهریورماه 1402 به مخزن م...

۳۵۰۶ گِل‌نبشته‌ی (:لوح) هخامنشی که بخشی از محموله‌ای‌ست که بیش از هشتاد سال پیش برای بررسی و پژوهش به آمریکا فرستاده ...

در امرداد 474 آمده است:

همازوری و پیوند میان مردمان، از دغدغه‌های انسان اندیشمند است که هازمان‌ها (:جامعه‌ها) با آن درگیر بوده‌ و خواهند بود....

بازارهای تاریخی ایران (4)

یکی از دست‌نخورده‌ترین بازارهای تاریخی ایران، قیصریه‌ی اصفهان است. این بازار کم‌وبیش به همان‌گونه که در سده‌های پیشین...

بازارهای تاریخی ایران (3)

هزارسال است که بازار تبریز، با راسته‌ها و بخش‌های بسیارش، اقتصاد آن شهر تاریخی را در دست دارد. آنجا بزرگترین بازار سر...

در چهل‌وپنجمین نشست کمیته‌ی جهانی یونسکو:

«منظر فرهنگی ماسوله» با مخالفت ایکوموس، رای یونسکو را برای ثبت جهانی نگرفت و برگشت خورد و فرصت دیگری به ایران داده شد...

بازارهای تاریخی ایران (2)

بازار تاریخی کاشان، با دیرینگی‌ای هفتصدساله، سرایی نیست که تنها در چشم ایرانیان زیبا و باشکوه آمده باشد. همه‌ی مسافرا...

دستاوردی شکوهمند در ثبت جهانی میراث فرهنگی کشور

در چهل‌وپنجمین نشست کمیته‌ی میراث جهانی یونسکو، در شهر ریاض عربستان سعودی، پنجاه‌وچهار کاروانسرای تاریخی از استان‌های...

بازارهای تاریخی ایران (1)

از گذشته‌های دور که «بازار قزوین» ساخته شد، تا به امروز، این سازه‌ی زیبا پیوندگاهی میان دادوستدکنندگان و نیازهای شهری...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد