تارنمای خبری امرداد
مرور رده

میراث فرهنگی

بیانیه‌ی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در واکنش به کمپینی برای ابطال ثبت اهواز به عنوان شهر ملی مینای صبی

کمپینی که تنها نفاق، دشمنی و جدایی در پی دارد

بی‌گمان همه‌ی ما اصطلاح «شهر ملی» را در حوزه‌ی میراث فرهنگی شنیده‌ایم، شهر ملی منبت، شهر ملی  کلاش، شهر ملی گلیم و ... …