تارنمای خبری امرداد
مرور رده

میراث فرهنگی

در پی کاوش‌های باستان‌شناسی در خراسان جنوبی:

چوب‌خط‌ها؛ یافته‌هایی که از دادوستدهای بازرگانی پیشاتاریخ در کله‌کوب می‌گویند

دستیابی به یافته‌هایی از آغاز شهرنشینی و به دست آمدن ابزار محاسبات اداری و چوب‌خط‌ها در گستره‌ی کله‌کوب در خراسان جنوبی…