تارنمای خبری امرداد
مرور رده

میراث فرهنگی

روزی روزگاری؛ تهران

شهرها نیز مانند انسان‌ها سرگذشت و پیشینه‌ای دارند. گاه آباد و زیبا بوده‌اند و گاه گَرد پیری و سالخوردگی بر سر و رویشان…
یادکرد صادق هدایت از کوه سپند نصف جهان

آتشگاه؛ این کوه با شکوه دور از دست

گمان کنیم نویسنده‌ی «اصفهان، نصف جهان» هنوز زنده است و در آینده، خواست (:قصد) سفر به اصفهان را دارد؛ به شهری که بی‌اعتنا…