لوگو امرداد

کاروانسراهای ایران

بازارهای تاریخی ایران ((10)

بروجردی‌ها به بازار تاریخی شهرشان «راسا» می‌گویند. راسا همان راسته است. راسته خط مستقیمی است که دکان‌های بازار در دو ...

کاروانسراهای تاریخی ایران (20)

استان سمنان آکنده از سازه‌های تاریخی کاروانسرایی است. شمار آن‌ها به 24 کاروانسرا می‌رسد. این شمار از کاروانسرا بدان س...

کاروانسراهای تاریخی ایران (19)

روزی، در یکی‌دو سده پیش، مرد شترداری با همراهانش از کرمان راهی مشهد می‌شود. در میانه‌ی راه، خسته از سفر و گرمای توان‌...

کاروانسراهای تاریخی ایران (18)

در زمانی که ایلخانان مغول بر ایران فرمانروایی می‌کردند، کاروانسرایی در کنار روستایی به نام سرچَم ساخته شد و به همین س...

کاروانسراهای تاریخی ایران (17)

رباط (یا کاروانسرایی) زیبا در یزد هست که یادگاری از یکی از دوره‌های تاریخی ایران است. تا چند سال پیش آنجا را که «رباط...

کاروانسراهای تاریخی ایران (16)

استان یزد به داشتن کاروانسراهای تاریخی، آوازه دارد. از دیار کهن و دیرینه‌ی یزد، جز این هم نباید چشم داشت. آنجا مالاما...

کاروانسراهای تاریخی ایران (15)

بازمانده‌ای از سازه‌ای تاریخی در استان بوشهر هست که به آن «کاروانسرای دالَکی» می‌گویند. این میراث فرهنگی حال‌وروز چند...

کاروانسراهای تاریخی ایران (14)

در سده‌های دور تاریخی، رباط و کاروانسرایی در راهی که شهرهای سمنان و دامغان را به‌هم پیوند می‌دهد، ساخته شده است. یکی ...

کاروانسراهای تاریخی ایران (13)

یزد تکیه داده به تاریخی کهن است. سازه‌های دیرینه‌ و مهرازی دل‌ربای آن شکوه و ویژگی‌ای بدان بخشیده است که به‌دشواری می...

کاروانسراهای تاریخی ایران (12)

در میان کاروانسراهای سرپوشیده‌ی درون‌شهری، «کاروانسرای سعدالسلطنه»ی قزوین بزرگ‌ترین آن‌ها شناخته می‌شود. این سرا از د...

بارگذاری نوشتار بیشتر