لوگو امرداد

گل

گل‌دشت‌های ایران (20)

هنگامی که به دشت‌های گل‌وگیاهی ایران می‌نگریم و پهنه‌هایی را به یاد می‌آوریم که انبوه از گل‌های خوشبوی نرگس‌اند، ناخو...

گل‌دشت‌های ایران (19)

یک از صنعت‌هایی که در شکوفایی اقتصادی نقش دارد صنعت گردشگری است. به‌ویژه آن بخش از گردشگری که طبیعت‌گردی نام دارد و ب...

گل‌دشت‌های ایران (18)

هیچ داشته و سرمایه‌ای بدون نگاهبانی و دیده‌بانی پایدار نمی‌ماند. سرمایه‌های ملی و طبیعی ما نیز چنین‌اند؛ اگر بی‌پروا ...

گل‌دشت‌های ایران (17)

در میان لاله‌های فراوان زیست‌بوم ما، گل‌های لاله‌ای واژگون شناخته‌شده‌تر و دلپسندتر هستند و در میان لاله‌های واژگون، ...

گل‌دشت‌های ایران (16)

شگفتی‌های زیست‌بوم ما بیش از آن است که بتوانیم تصور کنیم. هرجای سرزمین‌مان را که نگاه کنیم جلوه‌ای و رنگ‌‌ورویی فریبا...

گل‌دشت‌های ایران (15)

هر آنچه از یک روستای گردشگری چشم داریم که بیابیم و ببینیم در دهکده‌ی دلربای «نوا» یافتنی است؛ از دشتی مالامال از گل‌ه...

گل‌دشت‌های ایران (14)

هر بخشی از زیست‌بوم ما گویی با نام یک گُل شناخته می‌شود. تنکابن نیز با گل‌های بابونه‌ی زردرنگ‌اش که میان دشتی سبز در ...

گل‌دشت‎‌های ایران (13)

به خاوری‌ترین بخش استان سمنان که سفر کنیم به دشت شقایق‌های دل‌انگیز «کالپوش» می‌رسیم. در آن‌جا باید سراپا چشم و نگاه ...

گل‌دشت‌های ایران (12)

هیچ خبر داریم که تنها ایرانِ ماست که گل بسیار نایاب «سوسن‌چراغ» را در دامان پُرمِهر خود می‌پرورد؟ از جای کوچکی در همس...

گل‌دشت‌های ایران (11)

رویش‌گاه دیگر آلاله‌های ایران را باید در «فریدون‌شهر» جُست و از دیدن آن پی به شگفتی‌های زیست‌بوم‌مان، ایران، بُرد. آن...

بارگذاری نوشتار بیشتر