لوگو امرداد

آب انبار

آب‌انبارهای کهن ایران (پیش‌درآمد)

در سراسر ایران، به‌ویژه در گستره‌های خشک و کم‌آب، سازه‌های خوش‌نمایی دیده می‌شوند که به نام «آب‌ انبار» می‌شناسیم. ای...

آب‌انبارهای کهن ایران (20)

سازه‌های آب‌انباری سرزمین ما، نشانه‌ی دیگری از هوشمندی، باریک‌بینی و توانایی مهرازان (:معماران) ایرانی است. آن‌ها در ...

آب‌انبارهای کهن ایران (19)

نایینی‌ها به آب‌انبار «اُمبار» می‌گویند. این سازه‌ها در نزد مردم آن دیار ارزش بسیار دارد، از آن‌رو که رهایی از آب شور...

آب‌انبارهای کهن ایران (18)

اِوَز، شهری در جنوب استان فارس، دستِ کم 190 آب‌انبار داشته است. این شمارگان از سازه‌ای تاریخی، نشان از یک چیز دارد: ا...

آب‌انبارهای کهن ایران (16)

نیم‌سده، یا شاید هم بیش‌تر، از فراموشی «آب‌ انبار شیر چهارسوق» گذشته بود که به‌ناگاه نگاه‌ها به آن برگشت و ارزش تاریخ...

آب‌انبارهای کهن ایران (15)

قزوین شهری کهن و تاریخی است؛ از این‌رو آثار بازمانده‌ی دیرینه در آن شهر فراوان است و هر کدام نشان از دوره‌ای از تاریخ...

آب‌ انبارهای کهن ایران (14)

پیش‌تر در بررسی آب‌ انبارهای کهن و تاریخی ایران، با آب‌انبار برکه‌کل شهرستان گراش آشنا شدیم. یکی دیگر از آب‌انبارهای ...

آب‌انبارهای کهن ایران (13)

سرایان از شهرهای آب ‌انباری ایران است و این سازه‌های دیدنی در آن شهر و دیار نیز کم‌وبیش به فراوانی ساخته شده‌اند. تنه...

آب‌انبارهای کهن ایران (12)

تا سال‌های پایانی سلطنت قاجاریه، شهر قم ساختاری با محله‌های ده‌گانه داشت. هر کدام از این محله‌ها رویدادهای تاریخی بسی...

آب‌انبارهای کهن ایران (11)

لارستان، در جنوب باختری استان فارس، یک ویژگی شناخته‌شده دارد؛ آنجا را شهر آب‌انبارها می‌نامند. لاری‌های آب‌انبارهای ت...

بارگذاری نوشتار بیشتر