لوگو امرداد

کبوترخانه‌های ایران

کبوترخانه‌های ایران (پیش‌درآمد)

در فرهنگ ایرانی پاس‌داشت جانوران و پرندگان همواره کاری ارزشمند و بایسته‌ بوده است. ساخت «کبوترخانه»ها نمونه‌ای از چنا...

کبوترخانه‌های ایران (10)

شمار سازه‌های کبوترخانه‌ای در ایران بسیار است. با این همه، مهم‌ترین آن‌ها را باید در استان اصفهان یافت. در استان آذرب...

کبوترخانه‌های ایران (9)

برج‌های کبوترخانه‌ای نشان و نمودی از دانش مردمانی است که در سده‌های گذشته کشاورزی اصلی‌ترین شغل و پیشه‌ی آنان بود. آن...

کبوترخانه‌های ایران (8)

ساخت کبوترخانه‌ها پیوندی دوسویه‌ میان کشاورزان و پرندگان بود. از یک‌سو آشیانه‌ای بود برای هزاران کبوتر که شب‌ها را در...

کبوترخانه‌های ایران (7)

در سده‌های گذشته سرتاسر آذربایجان شرقی و غربی آکنده از سازه‌های زیبای کبوترخانه‌ای بود. دگرگونی در ساختار کشاورزی و ب...

کبوترخانه‌های ایران (6)

زمانی که به سازه‌هایی هم‌مانند کبوترخانه‌ها می‌نگریم و با ساز و کار آن‌ها آشنا می‌شویم، شاید نخستین اندیشه‌ای که به س...

کبوترخانه‌های ایران (5)

راه‌نوردان تاریخی و گردشگران کنونی هنگامی که به اصفهان و روستای «گوَرت» می‌رسیدند آسمانی از بال‌زدن پی‌درپی کبوتران م...

کبوترخانه‌های ایران (4)

شمار کبوترخانه‌های ایران در سده‌های گذشته افزون‌تر از آن بوده است که بتوان به سادگی برشمرد. تنها بسنده است بدانیم که ...

کبوترخانه‌های ایران (3)

در گذشته‌ها تا به امروز، در میان ایرانیان کبوتر نشانه و نماد مِهر و دوستی بوده است. از همین‌رو آزار کبوتران کاری ناپس...

کبوترخانه‌های ایران (2)

از دور که به برج میبد بنگریم همانند دژی استوار به چشم می‌آید. شاید گمان ببریم که این برج در گذشته‌ها کارکردی نظامی دا...

بارگذاری نوشتار بیشتر