تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

آبشارهای ایران

آبشارهای ایران (18)

آبشار درگاهان؛ راز جاری کویر

استان یزد گستره‌ای کویری و خشک است. با این همه، جست‌و‌جو برای پیدا کردن آبشار در آنجا کار بیهوده‌ای نیست. از آن‌رو که در…
آبشارهای ایران (11)

آبشار ریژآو، دلربا و تماشایی

زیست‌بوم سرزمین ما جاهای ناشناخته و کمتر شناخته‌شده‌ی بسیاری دارد. یکی از آن گستره‌های کمتر دیده شده، در باختر (:غرب)…